Kasvillisuus

Pihan kasvillisuus

Pihan peruskorjauksessa tai uuden pihan rakentamisessa on muutama tärkeä huomioitava asia. Pihasuunnitelma auttaa kokonaisuuden hallinnassa, aikatauluttamisessa, kaikkien tärkeiden asioiden huomioimisessa. Se on eräänlainen tsekkauslista – toimii myös omien ajatusten punnitsemisessa ammattilaisen kanssa.

Olemassa oleva kasvillisuus tulee suojata ennen koneiden tulemista tontille. Hyvä rakentamisen alla jäävä pintamaa, humuskerros, kannattaa ottaa talteen. Säilytettävä kasvillisuus ja luonnonelementit suojataan. Varsinkin puiden suojaamista kannattaa harkita, koska puun kasvaminen isokokoiseksi vie yksi, kaksi sukupolvea. Suojeltavat maa-alueet rajataan aitaamalla.

Puiden kunnon voi tutkituttaa asiantuntijalla, arboristilla. Lisätietoa mm. Suomen Puunhoidon Yhdistys ry.

Isokokoiset puut suojataan rakentamalla laudoista puun ympärille suojalaudoitus. Istutusalueet suojataan aidalla.

Isojen puiden juuristoalueella ei pidä kaivaa isolla koneella.

Arvokas kasvillisuus voidaan myös siirtää turvaan.

Kasvien juuristoalueella raskailla koneilla liilkuttaessa maanpinta pitää suojata, jotta maa ei painu ja tiivistyessä riko juuristoa.

Kasvit, joiden juuristo on lähellä maanpintaa, kestävät heikosti maanpinnan nostoa, eli olemassa olevan maanpinnan päälle uuden maan kasaamista (esimerkiksi koivu, pihlajat).

Lasten leikkipaikan läheisyyteen ei istuteta myrkyllisiä kasveja.

Tuijasta kasvaa kaunis aidanne.

Vesipisarat kimaltelevat kuusen neulasissa.

Lue lisää aiheesta

Ei kuvaa
Nuoret kasvi-istutukset on syytä suojata kulutusta, tuholaisia ja kevätauringon poltetta vastaan.
Ei kuvaa
Kasvillisuusalueet on järkevää rajata muusta ympäröivästä alueesta.
Kasvien juuristo ei saa kuivua missään vaiheessa ennen istutustyötä ja istutuksen aikana.
Ei kuvaa
Tontin kuivatus on aina muistettava suunnitella huolella.