Kalusteet

Kotipihan kalustaminen

Kotipihan leikkivälineet

Asuntoyhtiömuotoisia pihoja koskee laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta.

Laki koskee myös leikkikenttiä ja kerrostalojen ja rivitalojen pihojen leikkivälineitä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat näitä palveluja tarjoavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt. Leikkivälineiden tulee olla turvallisia eikä niistä saa aiheutua vaaraa käyttäjille. Leikkipaikalla on oltava huoltosuunnitelma ja vastuuhenkilö, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä.

Lasten leikkivälineistä on olemassa turvallisuusstandardit (Suomen standardoimisliitto SFS-EN 1176-7 ja standardi 117). Standardien lähtökohtana on todella vaarallisten vahinkojen ehkäiseminen. Uusia välineitä hankittaessa kannattaakin varmistaa, että valmistajat noudattavat näitä standardeja tai voivat muulla tavalla osoittaa, että vastaavat turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia.

Huvimaja saattaa tarvita luvan

Jos aikoo hankkia omalle pihalleen huvimajan tai rakentaa esimerkiksi pergolan, ensimmäiseksi on syytä ottaa yhteys oman kunnan rakennusvalvontaan. On selvitettävä, tarvitaanko rakennukselle tai rakennelmalle rakennuslupa tai toimenpidelupa vai riittääkö pelkkä ilmoitus.

Leikkivälineiden turvallisuudesta ei kannata tinkiä.

Pitääkö penkin olla tylsän näköinen?