Kasvien istutustyö

Kasvien juuristo ei saa kuivua missään vaiheessa ennen istutustyötä ja istutuksen aikana. Juuristo pitää suojata suoralta auringonpaahteelta ja tuulelta. Terve, elävä juuristo takaa kasvin juurtumisen ja nopean kasvuunlähdön.

Kuva taimietiketistä, jollainen kaikilla myytävillä taimilla tulee olla. Siitä käyvät ilmi seuraavat asiat: kasvin nimi (suomalainen ja tieteellinen nimi, mahdollisesti ruotsinkielinen), menestymisvyöhyke, kasvupaikka, taimen ikä myyntihetkellä, kasvin korkeus, viljelymaa ja viljelijä/maahantuoja. Lisäksi merkintä, jos kyseessä on FinE-taimi.

Istutuksen yhteydessä pyritään säilyttämään kasvin juuripaakku ehjänä. Kasveja suojataan niin, ettei kuori rikkoudu.

Kasvien istutus vaiheittain

Tarvittaessa kasvien kasvualustaa parannetaan. Paras lopputulos saadaan, jos kasvualustana käytetään valmiita kasvualustaseoksia. Jos vanha kasvualusta on riittävän syvä, sitä voidaan parantaa lisäämällä uutta kasvualustaa tai lisäämällä hiekkaa, turvetta ja kompostimultaa ja sekoittamalla maa-aines hyvin. Tarvittaessa lisätään samalla kalkkia ja lannoitteita.

Kasvualustan pinta muotoillaan ja tasoitetaan. Pinnan tulee viettää niin, että vesi ei jää seisomaan istutusalueelle. Kasvien ympärille mahdollisesti jätetyt kastelukuopat tasoitetaan syksyllä. Koko istutusalue tasataan esimerkiksi haralla tiivitetään ennen istutusta polkemalla.

Ennen varsinaista istutustyötä kannattaa isommat kasviryhmät perustaa sijoittamalla taimet paikoilleen. Näin voi tarkistaa kasvien oikeat istutusetäisyydet, taimien sijoittelu toisiinsa nähden sekä taimien riittävyys.

Ennen taimien istutusta juuripaakku kastellaan. Paljasjuuristen taimet pidetään vesiastiassa tunnin ajan ennen istutusta.

Kasvin istutuskuoppa kaivetaan lapiolla, istutuskauhalla tai käsin. Puilla laitetaan istutuskuoppaan tukikepit. Tukikepit painetaan pohjamaahan asti niin syvään, että ne pysyvät varmasti pystyssä. Kuoppaan kaadetaan vettä ennen kasvin istuttamista. Veden annetaan imeytyä. Isompien kasviryhmien istutus sujuu nopeasti parityönä.

Kasvi istutetaan samaan syvyyteen, missä se on kasvanut taimistolla ja puutarhamyymälässä. Maa juuripaakun ympärillä tiivistetään käsin tai jalalla painamalla. Kasvualustan pinnan ja kasvin juuripaakun yläpinnan tulee jäädä samaan tasoon.

Ennen istutusta poistetaan kasvien juuripaakkua suojaava muoviastia tai -pussi. Juuristoa koossa pitävä säkkikangas saa jäädä paikoilleen, mutta kankaan siteet aukaistaan, kun kasvi on istutuskuopassa oikeassa syvyydessä. Tarkista, että kasvi jää pystyasentoon ennen istutuskuopan täyttämistä. Paljasjuuritaimien juuret oiotaan suoriksi tasaisesti kuoppaan, ei ylöspäin.

Kuoppa täytetään ja maata tiivistetään. Maata tiivistettäessä kasvia pidetään suorassa. Maa tiivistetään lopuksi juuriston ympärillä, jotta juuristolla on varmasti pysyvä kosketus kasvualustaan. Rungon tyveltä ei maata poljeta, jotta se ei vahingoitu. Pienten pensaiden, perennojen ja köynnösten kasvualusta tiivistetään käsin. Maa on sopivan tiivis, kun kasvi ei nouse kevyesti nostamalla.

Istutusleikkaus tehdään tarvittaessa. Kasvien istutusleikkauksesta on erikseen tarkempaan tietoa puiden ja pensaiden alaotsikoiden alla.

Lopuksi istutusalue viimeistellään haravoimalla maanpinta tasaiseksi. Tarvittaessa alue kastellaan ja lopuksi maanpinnalle levitetään kate. Jos katteena käytetään suodatinkangasta tai vastaavaa tuotetta, se levitetään maanpintaan ennen istutustyötä. Istutus tehdään katteen läpi tekemällä kankaaseen taimille aukot esimerkiksi lyömällä lapion kärjellä ristiin. Lopuksi kankaan päälle levitetään kate, esimerkiksi koristesora, singeli tai koristekate.

Kuvat Anja Weckman.