Salaojitus tärkeä asia

Tontin kuivatus on aina muistettava suunnitella huolella. Pääperiaatteita maan kuivatuksessa ovat muun muassa:

  • Kuivatussuunnitelmia tekevät LVI- ja pihasuunnittelijat.
  • Vettä ohjataan tontilla pintakerroksiin tai syvemmälle salaojitukseen. Pintakuivatuksessa vesi pyritään imeyttämään paikallisesti. Vesi voidaan ohjata esimerkiksi kivipesiin, josta vesi imeytyy maaperään. Syvemmälle vesi ohjattaessa tontille mitoitetaan maansisään riittävä salaojitus. Salaojista vesi ohjataan salaojakaivojen kautta eteenpäin ojaan tai viemäriin.
  • Maanpinnassa oleellista on riittävä kallistus sade- ja sulamisvesille. Seinän vieressä kallituksen tulisi oll luokkaa 5 %, kauempana seinästä luokkaa 2 % (2 cm / metrin matkalla).