Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelu perustuu aina asiakkaan persoonallisiin ja yksilöllisiin toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvin suunniteltu piha huomioi pihan luontaiset lähtökohdat ja on realistinen. Suunnitelman lähtökohtana on myös pihan toteuttajan budjetti.

Hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että pihaan sijoitetut eurot nostavat kiinteistön arvoa sijoitettua rahamäärää enemmän.

Pihasuunnitelma voi olla:

  • pihakonsultointi
  • idea- tai luonnossuunnitelma
  • yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmaa voivat täydentää istutussuunnitelma, määrälaskelmat, detaljisuunnitelmat ja -piirrokset sekä -leikkauskuvat, hoitosuunnitelma sekä kustannusarvio.

Jos pihan rakentaa urakoitsija, pihasuunnitelmaan voi sisältyä myös tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu.
 
Pihasuunnitelmaa varten tarvitaan tarkka pohjakartta suunnittelukohteesta. Siinä tulee olla merkittynä rakennukset ja muut pysyvät rakenteet.

Pihasuunnittelua tekevät ammattikorkeakouluista maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit (amk), puutarhaopistoista valmistuneet suunnitteluhortonomit sekä Teknillisestä korkeakoulusta valmistuneet maisema-arkkitehdit.

Järjestäytyneitä suunnittelutyötä tarjoavia yrityksiä on Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäseninä (vyra.fi/rakentajahaku), Maisemasuunnittelijat ry:ssä (maisemasuunnittelijat.fi) ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitossa (m-ark.fi).
 
Lisäideoita pihasuunnitteluun löytyy uusilta ideasivuilta: ideapihat.fi.

Millainen on minun puutarhaunelmani?

Lue lisää aiheesta

Ei kuvaa
Katso videolta, miten puutarha-allas rakennetaan.
Ei kuvaa
Kokemus on paras opettaja, sanotaan.
Ei kuvaa
Pihan suunnittelun perustana voi olla koko pihassa tai osassa pihaa jokin teema.
Ei kuvaa
Hyvä pihasuunnitelma syntyy pihasuunnittelijan ja tilaajan vuorovaikutuksena.
Ei kuvaa
Pihasuunnittelun hintaan vaikuttavat mm.
Ei kuvaa
Pihasuunnittelija kannattaa ottaa mukaan uudisrakennuskohteessa alusta lähtien.