Valmisaltaat

Kaupasta on hankittavissa monenlaisia valmisaltaita, joiden koko, väri ja muoto vaihtelevat. Pienimmät ovat 150 litraisia, isommat useita tuhansia litroja vetäviä altaita.

Esimerkki valmisaltaasta paikalleen asennettuna.

Toinen esimerkki valmisaltaasta. Allas on maisemoitu, joten rakenne ei erotu. Suihku on asennettu altaaseen tilapäisesti. Pysyvää asennusta varten sähköjohdot tulee laittaa maan sisään jo altaan rakennusvaiheessa. 

Myös puron ja putouksen voi rakentaa valmiista elementeistä. 

Valmispakkaukset sisältävät yleensä perustarvikkeet; altaan, pumpun ja suihkun.

Valmisaltaan rakentaminen

Valmisallasta varten kaivetaan allasta reilusti laajempi kuoppa. Maasta poistetaan terävät kivet ja muut allasta mahdolisesti vioittavat esineet. Pohjalle levitetään 20 cm:n kerros hiekkaa (raekoko 0-6 mm). Hiekka tasataan ja tiivistetään. Allas asetetaan esimerkiksi vesivaa´an avulla vaakatasoon.

Allas on kaivettu oikeaan kokoonsa ja muotoonsa.

Kun allas on oikeassa asennossa (vettä voi lisätä altaaseen, jotta se pysyy paikoillaan), altaan ympärillä oleva kuoppa täytetään seulotulla hiekalla ja tiivistetään tarvittaessa kastelemalla hiekkaa. Maatäytön edistyessä täytetään vesiallas, jotta altaan reunat eivät painu sisään.

Kuvat: Ogashi Oy.

Suihkuja on kaupassa monenlaisia, osassa niistä muun muassa suihkun korkeutta ja muotoa voi säätää. Suihkuun voi liittää valaistuksen.

Kuva Teija Tuisku.