Tarvikkeet, kastelujärjestelmät

Vesiaiheen tarvikkeet

Vesiaiheessa tarvitaan muun muassa:

  • pumppu
  • suihku
  • valaisimet
  • suodattimet
  • patsaat

Pumppujen valinnassa tärkeintä on mitoittaa pumpuen teho oikein. Pienempiin altaisiin suihku voi olla osa pumppua. Isommissa altaissa pumppu ja suihkusuutin voivat olla erillisiä. Tällöin pumpun teho on mitoitettava suihkusuuttimen kokoon. Myös tasoerot vaikuttavat pumpun tehoon. Jos pumppu sijaitsee alempana kuin paikka, jossa suihku on, tämä on otettava huomioon mitoituksessa.

Suodattimien avulla puhdistetaan altaan vettä. Suodattimia on monenlaisia, mekaanisia, UV-suodattimia jne.

Markkinoilla oleva patsasvalikoima on hyvin laaja. Lisäksi on erilaisia muita elementtejä, joihin vesi on yhdistetty, kuten erilaiset ruukut.

Altaan vedenpuhdistukseen voidaan käyttää erilaisia suodattimia. Isommissa altaissa suodattimet sijoitetaan pois näkyvistä läheiseen rakennukseen tai erikseen rakennettuun suojaan. 

Kuva Ogashi Oy.

Lue lisää aiheesta

Omakotipihaan asennettavat kastelujärjestelmät ovat yleistymässä.