Luonnonaltaat

Luonnonaltaan rakentaminen

Luonnonmukaisen altaan voi rakentaa allasmuovista tai -kumista. Allaskumin  etuna on sen parempi kestävyys. 

Altaan rakentaminen aloitetaan merkitsemällä altaan paikka ja muoto maastoon esimerkiksi merkkipaaluilla tai merkkivärillä. Maa-aines poistetaan riittävän syvältä, isot ja terävät kivet poistetaan maasta. Tasatun ja tiivistetyn pohjan päälle levitetään 10-20 sentin kerros seulottua hiekka (raekoko max 6 mm). Pohjalle asennetaan tarvittavat rakenteet, tyhjennysputket ym. ennen muovin tai kumin levitystä.

Routivalla maalla altaan alle tehdään routaeristys.

Muovi tai kumi levitetään altaan alueelle ja täytetään osittain vedellä. Muovin tai kumin reunat vedetään vähintään 30 senttiä altaan reunojen yli. Reuna-aluetta ei kiinnitetä kiinteästi. Jotta valumavedet eivät mene altaaseen, reuna-alue tulee olla muuta ympäristöä korkeammalla.

Ennen altaan täyttämistä vedellä asennetaan pumput ja valot. Allasmuovi tai -kumi peitetään esimerkiksi soralla, sepelillä, singelillä tai kivillä.

Vesikasvit voi istuttaa tässä vaiheessa. Altaan reunoille voi asentaa pengermaton, joka täytetään esimerkiksi soralla. Matto on kasvien juurtumisalusta.

Maapohjainen allas

Jos on lähde tai pohjavesi nousee korkealle, tällaisiin paikkoihin voi kaivaa maapohjaisen altaan. 

Savipitoiset maat soveltuvat hyvin vesialtaiksi, koska niissä vesi pysyy ilman vesieristeitä. Tarvittaessa pohjaa voi tiivistää esimerkiksi liejusavella. Sitä levitetään altaan pohjalle tasaiseksi kerrokseksi noin 15 cm:n verran. Savikerroksen tulee yltää yli altaan reunojen.

Muovi tai kumi levitetään altaan alueelle.

Kuva Ogashi Oy.