Pohjatyöt

Kivialueiden rakentaminen edellyttää huolellista pohjatyötä, jotta lopputuloksesta tulee laadullisesti hyvä ja kestävä. Perusohjeet ovat:

 1. Alusrakenteen tulee olla tasainen, kantava ja routimaton. Mitä routivampi pohjamaa ja mitä painavammilla kulkuvälineillä alueella liikutaan, sitä paksummat rakennekerrokset tarvitaan.
 2. Pohjatyö on syytä tehdä 0.5 metriä leveämmäksi kuin päällystettävä alue routivilla alueilla.
 3. Kaltevuudet huomioidaan pohjatöitä tehdessä. Pinnat kallistetaan aina rakennuksesta poispäin, minimi on 2 %, eli 2 cm / metrin matka.
 4. Rakennekerrokset tiivistetään 20 sentin kerroksina täryjyrällä.

Routimaton pohjamaa

Jos pohjamaa on läpäisevää, routimatonta hiekkaa tai soraa, pohjatyöt ovat yksinkertaiset. 

 1. Pintamaa poistetaan
 2. Tasatulle pohjamaalle levitetään esimerkiksi murskesoraa (raekoko 0-32 mm), (kantava kerros).
 3. Kantavan kerroksen päälle asennushiekka (raekoko 0-6 mm) 3-5 sentin vahvuinen kerros.
 4. Kivet ladotaan asennushiekan päälle

Routiva pohjamaa

Jos pohjamaa on routivaa savea tai hiesua, turve tai lieju, se korvataan kantavalla maa-aineksella. Samalla tehdään tarvittaessa salaojitus. Päällysteen käyttötarkoitus, kuormitus ja maaperän laatu vaikuttavat siihen, kuinka syvältä routivaa maata poistetaan ja käytetäänkö routaeristelevyjä. Mitä raskaampi kuormitus (kävely- / autokuorma), sitä syvempi maanvaihto.

 1. Maanpinta poistetaan. Routiva maa poistetaan tarvittavaan syvyyteen, maapohja tasataan ja sen päälle levitetään suodatinkangas. Se estää alla olevan pohjamaan ja päälle tulevan murskeen sekoittumisen.
 2. Kankaan päälle levitetään tarvittava jakava murskekerros, esimerkiksi 30 cm (raekoko 0-64 mm).
 3. Jakavan kerroksen päälle tulee 10 sentin kantava kerros mursketta (raekoko 0-16 tai 0-32 mm).
 4. Päällimmäiseksi tulee asennushiekka (raekoko 0-6 mm) ja sen päälle kiveys tai jos kiveyksen sijasta laitetaan sitomaton päällyste (hiekka, kivituhka), se laitetaan kantavan kerroksen päälle.

Tarkempaa tietoa kiveysten pohjatöistä löytyy tästä linkistä.

Piirrokset: Taimistoviljelijät ry, Pihan peruskorjaus & rakentaminen -opas.

Sadeveden ohjaus kouruun

Lue lisää aiheesta

Ei kuvaa
Pihan perustukset eli erilaiset rakennekerrokset: