Betonikivet

Mihin betonikiveystä?

Betonikiveys soveltuu omakoti- tai rivitalokohteessa hyvin moneen paikkaan. Tyypillisimpiä alueita ovat:

  • autotallin edustalle
  • auton kääntö- ja pysäköintipaikalle
  • pihateiden, -käytävien ja -polkujen päällysteeksi
  • tomutus-, pyykinkuivaus ja jätesäiliöalueille
  • pihaterassien ja grillialueiden päällysteeksi

Pihakiveystä voidaan käyttää alueilla, joilla kasvit tai nurmikko eivät viihdy. Istutusten rajaaminen betonikivillä tai betonisella reunakivellä estää nurmikon leviämistä istutusalueille.

Betonikivien sijasta voidaan käyttää myös betonilaattoja. Laattojen käytössä on muistettava, että raskaan liikenteen alueella laattojen tulee olla vähintään 80 mm vahvoja.

Betonikiven vahvuudet

Betonikivien käytössä on tärkeää valita kivi käyttökohteen mukaisesti. Jos kiveyksen päällä ei ajeta autolla eikä muulla raskaalla kalustolla, 30-50 mm vahva kivi riittää. Jos kiveyksellä ajetaan autolla, kiven vahvuus tulee olla 60 mm. Jos kiveyksellä ajetaan raskailla ajoneuvoilla, kiven vahvuus tulee olla 90 mm.

Eri valmistajien ilmoittamat vähimmäisvahvuudet eroavat jonkin verran toisistaan johtuen kivien erilaisesta valmistustekniikasta.

Kivien ladontamallit.

Lue lisää aiheesta

Ei kuvaa
Betonikivien asennusohjeet löydät tästä