Kotipihan leikkivälineet

Omakotipihan leikkivälineet

Omakotipihan leikkivälineiden hankkimista rajoittaa pihan koko. Leikkivälineille on varattava asianmukainen, turvallinen  tila välineen ympärille.

Jos pihaan on tarkoitus hankkia tavanomaisia välineitä enemmän tuotteita, niiden suunnittelusta ja pystyttämisestä kannattaa kysyä ammattilaisen näkemys, mieluiten pihasuunnittelijan  suunnitelma. Pystytyksestä voi pyytää tarjouksen viherrakennusyrittäjältä.

Asuntoyhtiömuotoisissa pihakohteissa leikkipaikan suunnittelu on syytä teettää ammattilaisella, sillä leikkipaikan suunnittelussa on otettava tarkasti huomioon leikkivälineiden tarvitsemat turva-alueet. Lisäksi asuntoyhtiöpihoissa käytettävien leikkivälineiden turvallisuus on yhtiön vastuulla. Leikkivälineiksi on asiallista valita vain testattuja, turvastandardien mukaisia välineitä.

Omakotipihassa turvallisia leikkipaikan rakenteita ovat hiekkalaatikko, pienet keinut, liu´ut ja mökit.

Yksityispihalla leikkivälineiden etäisyys toisistaan tai muista rakenteista tulee olla vähintään 2 metriä. Muita rakenteita ovat mm. aita, rakennus tai puiden oksat.

Asuntoyhtiöiden pihoissa leikkipaikan suunnittelu kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi.

Leikkivälineiden turva-alustana käytetään useimmiten turvahiekkaa.