VR ja Luonnonsuojeluliitto kunnostavat lisää perinnemaisemia

Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n yhteistyö perinnemaisemien kunnostamisessa laajenee. Valtakunnallisessa Matkalla maisemaan - luonnollisesti -hankkeessa Luonnonsuojeluliitto kunnostaa VR:n tuella useita kymmeniä umpeutumassa olevia perinnemaisemia. Perinnemaisemat ovat esillä myös valtakunnallisessa Kevätseurannassa.

VR:n tukema Luonnonsuojeluliitton perinnemaisemien hoitohanke jatkuu nyt toista vuottaan. VR kasvatti tuen määrää, mikä antaa Luonnonsuojeluliitolle mahdollisuuden panostaa entistä enemmän Suomen uhanalaisimmiksi luontotyypeiksi luokiteltujen perinnebiotooppien hoitoon. Toimijaverkosto laajenee, ja hoitokohteiden lukumäärä lisääntyy.

”Perinnemaisemien kunnostaminen on osoittautunut erinomaiseksi tukikohteeksi VR:lle, sillä useat hoitokohteet sijaitsevat lähellä junaratoja ja asemia. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja maisema-arvot ovat osa ympäristöystävällistä raideliikennettä. Monet harvinaiset lajit ovat löytäneet turvapaikan avoimina pidetyiltä radanvarsilta tai ratapihoilta", kiteyttää VR:n ympäristöpäällikkö Otto Lehtipuu.

"Yhteistyömme VR:n kanssa on toiminut hienosti. Hankkeen saaman julkisuuden myötä myös paikallisorganisaatiomme ovat solmineet uudenlaisia kumppanuuksia. Esimerkiksi Kuusankoskella uhanalaisen  perhosen, kalliosinisiiven, elinympäristöä oli apunamme kunnostamassa  suuri joukko siviilipalvelusmiehiä", kertoo hankkeen koordinaattori  Katja Torkko.

Hanke toteutetaan Luonnonsuojeluliiton maanlaajuisen paikallisverkoston avulla. Hoidettavia kohteita on noin neljäkymmentä, esimerkiksi Juhannuskukkula Turussa, Suutarinpelto Kouvolassa ja Haaraojanniitty Kiimingissä. Kohteet hoidetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin, kaikille avoimilla talkoilla.

”Käytännössä viikatteet viuhuvat ja haravat heiluvat loppukesällä ja alkusyksyllä, mutta joillain kohteilla tehdään pensaikoiden raivaustöitä myös talvella”, Katja Torkko kertoo.

Perinnemaisemat ovat teemana myös ensi viikonloppuna käynnistyvässä Kevätseurannassa. "Kaikki luonnosta kiinnostuneet voivat ilmoittaa havaintojaan yli 40 keväisestä kasvi- ja eläinlajista koko kevään  ajan", innostaa Kevätseuranta-koordinaattori Inka Plit Luonto-Liitosta. Tänä vuonna pyydetään havaintoja muun muassa isokuovista, kottaraisesta, keto-orvokin ja omenapuun kukinnasta sekä lehmien ja lampaiden laitumelle laskemisesta.

Matkalla maisemaan – luonnollisesti -hankkeen kautta VR haluaa haastaa asiakkaansa mukaan vaalimaan suomalaisia perinnemaisemia. Jokaisesta huhtikuun aikana myydystä kaukoliikenteen junalipusta ohjataan 5 senttiä perinnemaisemien kunnostamiseen.

Taustatietoa:

Perinnemaisemalla tarkoitetaan perinteistä maaseutumaisemaa  kokonaisuudessaan, latoineen ja kiviaitoineen. Perinnebiotoopit ovat  puolestaan perinteisten maankäyttötapojen, kuten laidunnuksen, niiton tai lehdestyksen, muovaamia elinympäristöjä. Tällaisia ovat  esimerkiksi niityt, kedot, hakamaat, metsälaitumet ja merenrantaniityt.

Maatalouden rajut muutokset viidenkymmenen viime vuoden aikana ovat  pyyhkineet kartalta yli 90 prosenttia perinnebiotoopeista. Tärkeimmät  syyt uhanalaistumiselle ovat umpeenkasvu, rehevöityminen ja metsittäminen. Perinnebiotoopit eivät säily ilman hoitoa. Vesakkoa  raivaamalla ja korkeaa kasvillisuutta niittämällä alueet pidetään  avoimina, valoisina ja niukkaravinteisina. Näin paikat säilyvät  elinkelpoisina värikkäille niittykukille ja lukuisille hyönteis- ja  lintulajeille.

Lisätietoja:
Katja Torkko, perinnemaisemahankkeen koordinaattori, Suomen  luonnonsuojeluliitto, puh. 050 3515201
Otto Lehtipuu, ympäristöpäällikkö, VR, puh. 040 8622 014
Inka Plit, kevätseuranta-koordinaattori, Luonto-Liitto, puh. 050  5755081