Tutkimuksen mukaan suomalainen puutarhuri ottaa rennosti

Maailman johtaviin ulkotyövälineiden valmistajiin kuuluva Husqvarna on esitellyt maailmanlaajuisia, puutarhanhoitoon liittyviä trendejä käsittelevän tutkimusraporttinsa. Sen keskeisin sanoma on, että puutarhanhoito kiinnostaa ihmisiä enenevässä määrin ympäri maailman. Puutarhanhoidon suosion syyt vaihtelevat maittain, mutta yhteisiä nimittäjiä ovat mm. taloudellinen epävarmuus taantuman keskellä, huoli luonnosta sekä kiireinen elämänrytmi. Ihmiset hakevat puutarhoistaan edullisempaa ja turvallisempaa ravintoa, rauhaa ja virikkeitä. Suomalainen (pohjoismaalainen) puutarhuri esiintyy tutkimuksessa ihmisenä, joka suhtautuu puutarhanhoitoon ja puutarhansa ulkonäköön melko rennosti. Esimerkiksi ranskalaiset suhtautuvat puutarhansa ylläpitoon huomattavasti intohimoisemmin.

”Suomessa luonto ja agraarikulttuuri on koko ajan lähellä ja kasvukausi lyhyt. Nämä voisivat olla syitä siihen miksi meillä ei viitsitä panostaa puutarhan hyvinvointiin yhtä paljon kuin muissa maissa,” pohtii Husqvarnan Suomen toimitusjohtaja Aarne Kokko. ”Tutkimus on ollut mielenkiintoista luettavaa ja olemme oppineet asiakkaistamme paljon uutta.”

Tutkimusraportin on Husqvarnalle koostanut lontoolainen The Future Laboratory. Raporttia varten haastateltiin yli 6000:a puutarhuria Pohjoismaissa, Englannissa, Ranskassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Haastattelutulokset läpikäytiin yhdessä puutarhanhoidon ja -viljelyksen, maanrakennuksen ja välineistön asiantuntijoiden kanssa. Tulosten perusteella puutarhurit jaettiin kolmeen päätyyppiin, joita kiinnostavat puutarhuroinnissa erilaiset asiat. Tutkimuksen avulla luotiin myös kolme tulevaisuuden trendiä siitä minkälaisia tulevaisuuden puutarhat voisivat olla. Tutkimus ja siihen liittyvät havainnekuvat tulevaisuuden puutarhoista selitteineen ovat ladattavissa tästä osoitteesta.

Pohjoismainen puutarhuri hakee rauhaa

Puutarhanhoidon lisääntynyt suosio näkyy myös Suomessa. Keväällä Helsingin Marjaniemen 15 uuden siirtolapuutarhatontin arvontaan osallistui yli 2400 ihmistä. Siirtolapuutarhoja kysytään pääkaupunkiseudulla jatkuvasti tarjontaa enemmän.

”Kasvavaan suosion syitä on monia, eivätkä kaikki niistä liity puutarhanhoitoon vaan vapaa-ajan viettoon yleensä,” sanoo sihteeri Maija Roinila Suomen Siirtolapuutarhaliitosta. ”Jotkut kiinnostuneista haluavat urbaaneina asukkeina kerrankin vähän ’multaa sormien alle’. Suurinta osaa ihmisistä siirtolapuutarha kiinnostaa kuitenkin siksi, että se on lähellä kotia ja toimii vihreänä olohuoneena ja rentoutumispaikkana.”

Skandinaavinen puutarhuri…

  • …suhtautuu puutarhansa ulkonäköön ja hoitoon rennosti (46,5 % vastaajista). Ranskalaisista vain 6,3 % ilmoitti suhtautuvansa rennosti, valtaosa ranskalaisista oli erittäin sitoutunut puutarhanhoitoon (46 %) ja yli kolmannes heistä kertoi olevansa saavutuksistaan ylpeä (34,4 %).
  • …ikääntyy. Tulevaisuudessa hänen puutarhanhoitoonsa vaikuttaa eniten ikääntyminen (38,5 %). Esimerkiksi venäläisiä ajaa kasvimaalle eniten halu kasvattaa itse oma ruokansa (40,1 %).
  • …haluaa käyttää puutarhaansa vetäytymiseen ja rauhoittumiseen (59,5 %). Ranskalaiset sitä vastoin mieltävät puutarhansa olohuoneen laajennukseksi (55,1 %).
  • …ei anna teknologian kehityksen vaikuttaa puutarhurointiinsa (35,3 %). Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa teknologia nähdään keinona parempaan kasveista huolehtimiseen (41,7 % ja 40,1 %) ja Venäjällä teknologiasta haetaan myös tehokkuutta (41,4 %).
  • …ostaa uutta teknologiaa avuksi puutarhanhoitoon harvakseltaan (31,4 %), mutta kun hän ostaa, on listan kärjessä apuvälineet tuholaisten ja loiseläinten karkotukseen (27,1 %). Ranskassa puutarhateknologiaa ostettaisiin myös perheen ruokkimiseen (39,8 %) ja veden tuottamiseen (33,9 %).

Minkälainen puutarhuri sinä olet?

Husqvarna Garden Trends Report -tutkimusraportti tyypittelee maailman puutarhurit kolmeen päätyyppiin. Kutakin joukkoa kiinnostavat puutarhanhoidossa hieman eri asiat.

Digitaalinen kaivelija -puutarhuri

Nykyään tietoa mistä tahansa asiasta on saatavilla viljalaareittain vain muutamalla hiiren klikkauksella keskustelupalstoilta, yhteisöistä ja blogeista. Myös puutarhurit jakavat tietoa ja oppivat toisiltaan netissä. Netin avulla he ovat oppineet luomaan takapihalleen trooppisia puutarhoja kaukaisista lomamuistoista ja pitämään yllä historiallisia taitoja kuten mehiläisten kasvatusta. Jotkut kokeilevat myös eksoottisten hedelmien kasvatusta ja jakavat mehustus- tai viinintekovinkkejä. Digitaalinen kaivelija etsii ja tutkii löytääkseen parhaat saatavana olevat tuotteet puutarhaansa. He seuraavat kiinteästi tuotearvosteluja ja keskustelevat tuotteista verkossa. Heidän puutarhoissaan on puoliammattilaisille tarkoitettuja työkaluja, kuten hiljaisia ruohonleikkureita, jotka leikkaavat ruohon niin pieneksi silpuksi, että se maatuu nopeasti nurmikon lannoitteeksi.

Näytän hyvältä -puutarhuri

Omakotiasujat ovat yhä imagotietoisempia. He ymmärtävät että heidän puutarhansa näyttäytyy heidän persoonallisuutensa jatkeena. Tämän johdosta raja-aidat kodin huoneiden ja puutarhan välillä hämärtyvät. Käyttämällä moderneja valaistusratkaisuja, teknisiä innovaatioita, kuten videotykkejä, langatonta verkkoteknologiaa sekä monikäyttöisiä huonekaluja, perinteinen puutarha muuntuu työskentelyyn ja rentoutumiseen soveltuvaksi tilaksi. Näytän hyvältä -puutarhuri on enenevässä määrin keskittynyt estetiikkaan ja valitsee tuotteita kuten ajettava ruohonleikkuri, joka ei pelkästään anna ammattimaista lopputulosta, vaan tekee myös vaikutuksen naapureihin. 

Pyhättöni kaupungissa -puutarhuri

Suurissa kaupungeissa, joissa puutarhan pinta-ala on erittäin rajallinen, voidaan nähdä ilmeinen tarve vetäytymiseen ja rentoutumiseen sopiville puutarhoille. Maksimoiden sen tilan, joka heillä on käytössään, kuten kattoterassit tai parvekkeet, tämä puutarhurityyppi yhdistelee innovatiivista muotoilua ja teknologiaa luodakseen itselleen pyhätön pois kiireellisestä päivittäisestä elämästä. Trendi on tulossa voimakkaasti esiin talousvaikeuksien ulottuessa kaikkialle maailmaan. Pyhättöni kaupungissa -puutarhuri etsii pakoa stressistä ja melusta ja koska heillä ei ole aikaa puutarhan ylläpitoon, he käyttävät mielellään robottiruohonleikkuria, joka sekä leikkaa nurmikon, että lataa akkunsa automaattisesti.

Takaisin perusasioihin -puutarhuri

Tutkimusraportti paljasti myös, että puutarhurit yrittävät lyödä taloustaantumaa hyödyntämällä puutarhaansa. Ihmiset haluavat käyttää puutarhaansa perheensä ruokkimiseen, energian ja veden säilömiseen sekä paikallisen ekosysteemin turvaamiseen. Tämä nouseva trendi näkyy mm. kasvaneena kiinnostuksena siirtolapuutarhatontteihin. Takaisin perusasioihin -puutarhurit etsivät ympäristöystävällisiä apuvälineitä puutarhoihinsa, jotka auttavat heitä työskentelemään tehokkaammin. Tällainen on esimerkiksi täysin päästötön, akkukäyttöinen puutarhajyrsin, jolla voi muokata kasvimaan tai rikkaruohojen peittämän nurmikkoalueen ilman päästöjä. 

Yhteenveto tutkimusraportista

Raportti sisältää 6066 ihmisen haastattelun seuraavista maista:

  • Iso-Britannia
  • Ranska
  • Pohjoismaat - Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska
  • Venäjä
  • Yhdysvallat

Avustajina Husqvarna Global Gardening Trends Reportin kirjoittamiseen käytettin seuraavia henkilöitä