Tuore tutkimus kertoo: Nyt panostetaan puutarhaan

Entistä useampi viettää ensi kesän loman kotona. Jos talouden alamäki jatkuu, kotitalouksien niukemmat resurssit käytetään erityisesti pihan ja puutarhan hoitoon sekä pihalla ja kotona oleiluun. Harrastuksista ei myöskään haluta luopua. Kotipuutarhurit haluavat huolehtia silmänilosta ja pihan hyvinvoinnista hankkimalla välttämättömiä perustarvikkeita: multaa ja lannoitteita sekä taimia ja kesäkukkia.

Tämä selviää viime viikolla tehdystä tutkimuksesta, jossa tiedusteltiin kuluttajien vapaa-ajan aikeita ensi kesänä. Tutkimuksen on teettänyt Yara Suomi Oy, joka valmistaa ja markkinoi GrowHow-kuluttajatuotteita.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mihin vapaa-ajan aktiviteetteihin he todennäköisimmin siirtävät painopistettä ensi kesänä, kun talouden alamäki näyttää jatkuvan pitkälle ensi vuoteen. Nykyiset harrastukset, pihan ja puutarhan kunnostus sekä vain oleilu kotona ja pihalla olivat lähes tasaväkisesti listan kärjessä.  Noin neljäkymmentä prosenttia kaikista vastaajista valitsi nämä vaihtoehdot. Kodin pieniä kunnostustöitä aikoo tehdä joka kolmas.

Taimista, mullasta ja lannoitteista ei tingitä

Tulevista hankinnoista kysyttäessä seitsemänkymmentä prosenttia kotipuutarhureista kertoi hankkivansa taimia ja kesäkukkia myös tulevana keväänä. Lannoitteita ja multaa tarvitsee joka toinen; nurmikon lannoitteita hankkii joka kolmas ja muiden puutarhakasvien lannoitteita 41 prosenttia.

Myös pihan sisustamisesta ja koristamisesta haaveilevia oli suhteellisen paljon: koristekiviä, katteita ja vesiaiheita suunnitteli hankkivansa vajaa viidesosa pihan omistajista.


Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien vapaa-ajan aikeita, sekä pihaan ja puutarhaan liittyviä hankinta-aikeita tulevana kesänä 2009. Tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluna Norstatin Omnibus -tutkimuksen yhteydessä viikolla 50 / 08. Tutkimuksen tilaaja on Yara Suomi Oy, joka valmistaa ja markkinoi GrowHow-kuluttajatuotteita.   

Haastateltavina olivat iän, sukupuolen ja asuinläänin mukaan vakioidusta otoksesta ne vastaajat, joilla on pihaa ja jotka vähintäänkin osallistuvat pihan hoitamiseen. Otoskoko oli 502, josta 406 vastaajaa täytti em. kriteerit. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 5 %.

Tutkimuksen tekijä: ShopIn Research