Tuleeko kivet halvemmaksi, jos pihan omistaja hankkii ne itse?

Jokainen pihanomistaja päättää, hankiiko itse materiaalit pihaansa. Urakoitsijalla, kiviasennus- tai viherrakennusyrittäjällä, on usein pitkät yhteistyösopimukset mm. kivitoimittajien kanssa. Tästä syystä johtuen urakoitsija saattaa saada kivet edullisemmin. Lisäksi säästöä voi tulla siitä, että urakoitsija veloittaa todellisen kivien käyttömäärän perusteella. Yrittäjältä voi pyytää tarjouksen eriteltynä kivien osalta ja työn osalta.

Pihakivien hintoja vertailtaessa tulee huomioida niihin liittyvät logistiikka- ja pakkauskulut. Vain hankinnan neliöhintaa vertailtaessa usein unohtuu, että lavamaksut sekä kuljetuslogistiikka näyttelevät kiven neliöhinnasta jopa 3-4 euroa.

Myös kivien leikkauksesta sekä lavapakkauskoosta johtuen usein jää myös työmaalta pois vietävää niin sanottua hukkaa.

Kun viherurakoitsija tarjoaa pihakiveystä, hän sisällyttää kaikki nämä kustannukset neliöhintoihin eikä niin sanottuja piilokustannuksia pääse syntymään.

On hyvä huomioida tarjousta pyydettäessä, että materiaali- ja työkustannukset eritellään. Tämä myös siksi, että loppulaskussa työ- ja materiaalikulut on eriteltävä mahdollista kotitalousvähennystä hyödynnettäessä.