Tietoa kestopuusta

Suomen sääolosuhteet asettavat ulkotilojen puurakenteet erittäin kovalle rasitukselle. Olosuhteissa, joissa on kosteutta, lämpöä ja happea, kyllästämätön puu ei kestä vaan lahoaa. Kyllästämättömän puun biologinen tuhoutuminen alkaa, kun puun kosteus nousee yli 18 %:n. Sateella alttiissa rakenteissa puun kosteus nousee helposti yli 20 %:n ja maakosketuksessa yli 30 %:n, tästä syystä kaikissa säälle alttiissa puurakenteissa on syytä käyttää kestopuuta.

Vain painekyllästetty kestopuu täyttää ulkotiloissa puulle asetetut vaatimukset. Painekyllästetyssä puussa suoja-aine on tunkeutunut koko pintapuukerroksen läpi aina sydänpuuhun asti. Pelkkien siveltävien puunsuoja-aineiden avulla puuhun ei saada riittävän tehokasta ja pitkäaikaista suojausta lahoa vastaan. Kestopuu kestää 4-5 kertaa kauemmin kuin kyllästämätön puu, silti se maksaa vain vähän kyllästämätöntä puuta enemmän.

Kestopuuta on syytä käyttää aina, kun puu joutuu maa- tai vesikosketukseen tai on jatkuvasti alttiina säärasitukselle. Kestopuu on tavaramerkki laadunvalvonnan alaisuudessa tuotetulle kyllästetylle puulle.

Lisätietoa kestopuu.fi