Piha on kannattava investointi

Monet kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkimukset vahvistavat, että pihaan tehty investointi tulee moninkertaisena takaisin kiinteistön arvon nousuna. Monissa tutkimuksissa on verrattu toteutuneiden kiinteistökauppojen perusteella, mitä eri pihan elementit vaikuttavat kiinteistön kauppahintaan. Tutkimuksissa on osoitettu, että jopa yksittäiset pihan elementit nostavat koko kiinteistön arvoa.

Tässä otteita muutamista tutkimuksista:

 • Clemson Universityn tutkimus (Henry, 1994) tutki viherrakentamisen merkitystä kiinteistön jälleenmyyntiarvolle. Ne talot, joiden maisemointi arvioitiin korkealuokkaiseksi, lisäsivät kiinteistöjensä arvoa 4 - 5 % verrattuna taloihin, joiden maisemointi oli hyvää. Edelleen niiden talojen, joiden maisemointi oli heikkotasoista, jälleenmyyntiarvo oli 8 – 10 % alhaisempi kuin korkealuokkaisesti maisemoitujen kiinteistöjen.
 • Joel Goldsteenin tutkimus Texas Universitystä, Arlingtonista, havaitsi, että maisemoinnilla oli suurin korrelaatio asumiseen, suurempi kuin muulla arkkitehtuurilla tai designilla (Saunder, 2003). Goldsteenin mukaan viherrakentaminen maksoi itse itsensä takaisin pitkäaikaisena asumisviihtyvyytenä ja korkeampina vuokrina.
 • Des Rosiers työryhmineen tutki 760 pientalon myyntiä Quebecissä vuosien 1993 ja 2000 välillä (2002). Tutkimus keskittyi viherrakentamisen luonteeseen talojen pihoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, esim. onko naapuritontti nähtävissä.

Heidän tutkimustuloksinaan löytyi seuraavaa liittyen viherrakentamiseen ja kiinteistöjen arvoon:

 • Puut tontilla ja sen välittömässä läheisyydessä lisäävät kiinteistön arvoa.
 • Mitä enemmän kasvillisuutta (nurmi, kukkaistutuksia, kivikkokasveja jne.) yksikerroksisen omakotitalon pihalla on, sitä suurempi on kiinteistön arvo.
 • Leikattu pensasaita tai kivimuuri lisää kiinteistön arvo jopa 4 %.
 • Rakennettu terassi saattaa lisätä arvo jopa 12.4 %.
 • Reunakivet lisäävät arvoa jopa 4.4 %.

Kaikkiaan viherrakennetun tontin osalta todettiin 7.7 % markkinaetu verrattuna maisemoimattomaan tonttiin.

 • Behen ryhmä tutki vuonna 2005 kolmen maisemasuunnitelman osatekijän merkitystä kiinteistön arvolle. Tavoitteena oli tarjota kuluttajille näkökulmia ”hyvään” maisemaan ja määritellä ne ominaisuudet, joita maisema-asiakkaat arvostavat eniten. 1 323 henkeä seitsemästä Yhdysvaltain osavaltiosta osallistui tutkimukseen. Ne kolme asiaa, joita tutkittiin, olivat kasvimateriaali, suunnitelman hienostuneisuus ja kasvien koko. Osallistujat arvioivat suunnitelman hienostuneisuuden tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Seuraavaksi tärkein oli kasvimateriaali ja viimeisenä kasvien koko. Tutkimuksessa selvisi myös, että kiinteistön arvo nousi 5 - 11 %, kun piha oli viherrakennettu (Behe et al., 2005).

Joukko muitakin tutkimuksia vahvistaa edellä mainitun; sen, että viherrakentaminen lisää kiinteistön havaittavaa arvoa. Seuraavassa luettelo tutkimuksista, jotka vahvistavat asian:

 • Clemson Universityn tutkimus (Henry, 1994) tutki viherrakentamisen merkitystä kiinteistön jälleenmyyntiarvolle. Ne talot, joiden maisemointi arvioitiin korkealuokkaiseksi, lisäsivät kiinteistöjensä arvoa 4 - 5 % verrattuna taloihin, joiden maisemointi oli hyvää. Edelleen niiden talojen, joiden maisemointi oli heikkotasoista, jälleenmyyntiarvo oli 8 – 10 % alhaisempi kuin korkealuokkaisesti maisemoitujen kiinteistöjen.
 • Joel Goldsteenin tutkimus Texas Universitystä, Arlingtonista, havaitsi, että maisemoinnilla oli suurin korrelaatio asumiseen, suurempi kuin muulla arkkitehtuurilla tai designilla (Saunder, 2003). Goldsteenin mukaan viherrakentaminen maksoi itse itsensä takaisin pitkäaikaisena asumisviihtyvyytenä ja korkeampina vuokrina.

Kaiken kaikkiaan tutkimukset viittaavat siihen, että viherrakentaminen lisää niin kotien kuin työpaikkojenkin kiinteistöjen arvoa. Myös kiinteistönvälittäjät ovat tiedostaneet tämän ja onkin väitetty, että panostamalla 5 % kodin arvosta helppohoitoiseen pihaan, jälleenmyyntiarvo lisääntyy 15 %, joka tarkoittaa, että pihaan panostettu arvo saadaan takaisin 150 %:sesti (Taylor, 2003).

Raportin alkuperäinen nimi: Literature Review of Documented Health and Environmental Benefits Derived from Ornamental Horticulture Products

Prepared for: Agriculture and Agri-Food Canada Markets and Trade
1341 Baseline Road, Tower 7, 7th Floor Ottawa, Ontario K1A 0C5

Attention: Stephen Page and John Hanson of the AAFC Value Chain Round Table Secretariat on behalf of the Ornamental Working Group of the Horticultural Value Chain Round Table
Telephone: 613-759-6237
Contact email: pages@agr.gc.ca

Prepared by: Cher Brethour, Garry Watson, Beth Sparling, Delia Bucknell and Terrilyn Moore

Date: March 15, 2007