Pensasaidan ja havuaidan leikkaus

Pensasaidan leikkaus istutuksesta täysikokoiseksi

Kesävihannista (lehtensä talveksi varistavista) pensaista koostuva aita leikataan vuosittain varhain keväällä, jotta siitä kehittyy tiheä ja se pysyy kapeana. Aitaa varten kaivetaan yhtenäinen ojanne, joka täytetään pensaille sopivalla kasvualustalla.

Pensasaitaan istutetaan yleensä aitataimia, jotka ovat pääsääntöisesti paljasjuurisia ja niukasti haarautuneita. Aitataimia myydään keväällä ja syksyllä, jolloin ne ovat lepotilassa: lehtisilmut ovat kiinni.

Istutuksen yhteydessä aitataimi leikataan 10–20 sentin korkeudelta maanpinnasta. Näin taimi haarautuu, kun leikkauskohdan alapuolella olevat silmut alkavat kasvaa.

Juurtumista seuraavina vuosina pensasaita kasvatetaan haluttuun korkeuteen. Noin 180 cm korkea aita antaa täydellisen näkösuojan kesällä. Joka varhaiskevät ennen silmujen avautumista aitaa leikataan sekä sivuilta että päältä. Edellisen kesän kasvua jätetään sivuille pari senttiä, mutta aidan yläosaan 10–20 cm. Kesällä nopeasti kasvavaa aitaa voi typistää tarpeen mukaan pari kertaa.

Täysikokoisen pensasaidan leikkaus

Kun aita on kasvanut haluttuun korkeuteen, se pyritään pitämään sopivan kokoisena vuosittaisilla leikkauksilla. Kesällä ruohomaista uutta kasvua jätetään päälle ja sivuille vain 1–2 cm kerrallaan. Keväällä ennen silmujen puhkeamista leikataan myös puumaista osaa ja korjataan kesän leikkausjälkeä.

Vanhan pensasaidan nuorentaminen

Kun pensasaita tulee väistämättä liian isoksi, se voidaan aluksi kaventaa ja madaltaa varhain keväällä 4–5 vuoden välein. Sivuilta voi ottaa pois kerralla ainakin 20 senttiä. Aidan sisäosasta poistetaan myös valon puutteessa kuivuneet oksat.

Lopulta pensasaita tulee niin vanhaksi, että se leikataan alas 10–20 sentin korkeudelta varhain keväällä. Jos kasvi on vielä elinvoimainen, pensasaita saadaan kasvatettua uudelleen.

Havuaidan leikkaus istutuksesta täysikasvuiseksi

Havuaita kasvatetaan yleensä metsäkuusen taimista. Taimet leikataan ensimmäisen kerran niiden juurruttua kunnolla ja alettua kasvaa. Keväällä leikattu taimi tuuheutuu yleensä jo kesän puo¬liväliin mennessä. Joka vuosi aidan sivustoille jätetään uutta kasvua vain pari senttiä.

Lehtipensaista poiketen havukasvien taimien latvat leikataan vasta, kun havupuuaita on kasvanut haluttuun korkeuteen! Jos latvat katkaistaan aiemmin, aita kehittyy täyteen mittaansa hitaasti. Ainoastaan erityisen pitkiä vuosikasvaimia kannattaa lyhentää ennen kuin aita on saavut¬tanut lopullisen korkeutensa. Oikein hoidettuna havukasviaita on sopivan¬ korkuinen noin 10 vuodessa. Tästä eteenpäin aitaa leikataan joka vuosi sekä päältä että sivuilta jättämällä pari senttiä uusinta vuosikasvua. Oksat eivät saa olla leikattaessa jäässä.

Pääsääntöisesti havukasvien oksia ei saa leika¬ta vanhaan vuosikasvuun saakka, sillä vanhasta puusta ei puhkea uusia silmuja. Tuijat ja marjakuuset uusiutuvat paremmin kuin kuusi, joten ne voi leikata joka toinen vuosi – kerralla poistetaan kuitenkin enintään kahden vuoden kasvua.

Vanhaa, ala- ja sisäosistaan paljasta havuaitaa ei voi nuorentaa alasleikkaamalla kuten lehtipensaita. Paikkausistutuskaan ei yleensä onnistu, koska vanha kasvusto var¬jostaa liikaa nuoria taimia. Uusi havuaita kasvatetaan istuttamalla aivan uudet taimet. Kasvualusta kannattaa parantaa ennen istutusta.

Aidan leikkaus

Havuaidan leikkaus