Näkökohtia turvallisesta leikkipaikasta

Leikkipaikan on oltava siisti ja rakenteiden kuten aitojen, penkkien, pöytien ja jäteastioiden on oltava kunnossa. Kasvien on oltava leikkipaikalle sopivia, ne eivät saa olla myrkyllisiä tai piikkisiä. 

Hiekkalaatikkojen hiekan on oltava puhdasta ja se on vaihdettava säännöllisesti. Hiekkalaatikkohiekan vaihtotarve on syytä arvioida vuosittain. Hiekkalaatikon käyttömäärä, sijainti ja mahdolliset likaavat tekijät vaikuttavat vaihtotarpeeseen. Useimmissa tapauksissa hiekka on vaihdettava joka vuosi. 

Leikkivälineiden rakenteiden on oltava ehjiä ja tukevia. Lahoja, ruosteisia, rikkinäisiä, kuluneita tai puuttuvia osia tai löystyneitä liitoksia ei saa olla. Rakenteista ei saa työntyä esiin nauloja, pultteja, ruuveja, muttereita tai teräväkärkisiä tai -reunaisia metalliosia. Materiaaleista ei saa myöskään irrota tikkuja. 

On myös huomattava, ettei arseenia, kromia ja kuparia sisältävää CCA – kyllästettyä puuta tai kromia ja kuparia sisältävää CC –kyllästettyä puuta tule käyttää leikkivälineissä tai leikkikenttärakenteissa. Ne sisältävät eliöille ja ympäristölle haitallisia aineita. Lisätietoja kyllästetyn puun käyttörajoituksista löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta ymparisto.fi hakusanojen avulla.

Putoamisvaara-alueella ei saa olla esteitä, joihin voi loukata itsensä kuten reunuksia, puunjuuria, kiviä tms. Myöskään välineen sisällä, päällä tai ympärillä ei saa olla esteitä, joita käyttäjä ei osaa odottaa tai joihin osuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. 

Leikkivälineissä ei saa olla kohtia tai osia, joihin voi juuttua kiinni päästä, kaulasta tai vaatteista, koko kehosta, käsistä, jaloista tai sormista. Näistä seikoista on erityisiä turvamääräyksiä. 

Turvamääräyksiä on myös putoamisen estämisestä leikkivälineistä. Joissain välineissä on oltava kaiteet tai umpikaiteet. Esimerkiksi alle 3-vuotiaan välineessä on oltava umpikaiteet, jos seisomispinta on yli 60 cm:n korkeudella maan pinnan yläpuolella. Vapaa putoamiskorkeus ei saa olla yli 3 m, eri välineillä on kuitenkin lisäturvallisuusvaatimuksia. 

Turvamääräyksiä on myös mm. välineen tikapuista, portaista, rampeista, köysistä, keinumisköysistä, kiipeilyköysistä, vaijereista, ketjuista ja riippusilloista. 

Kustakin leikkivälinetyypistä kuten keinuista, muista keinumisvälineistä, liukumäistä, köysiradoista ja karuselleista on vielä omat tarkat turvallisuusvaatimuksensa.

Lähde: lyhentäen Tampereen kaupungin nettisivut