Kohopeti painui kasaan

Rakensin viime keväänä pihaani kohopenkkejä. Penkit kuitenkin laskivat kesän aikana ja nyt osa on jopa maanpintaa alempana. Miten usein kasveja voi mullata ja voiko keväällä kasvuunlähtöä haitata, jos alkaa heti lisätä multakerroksia, kun lumesta päästään? Vai onko pakko ottaa kasvit pois, lisätä iso määrä multaa ja istuttaa takaisin?

Kasvualusta painuu kasaan humuksen hajotessa – sitä enemmän mitä vähemmän maassa on kivennäisainesta. Kohopeti tulee painumisen takia perustaa selkeästi ympäröivää maata korkeammaksi. Kysymykseen multauksesta on vaikea yksiselitteisesti vastata, kun ei ole tietoa kasvupaikan maaperästä. Jos kyse on savimaasta, voi olla järkevää istuttaa taimet uudelleen kohotettuun penkkiin, varsinkin jos on oletettavissa, että vesi seisoo istutuskuopassa. Lievä multaus ei haittaa kasvuunlähtöä.