Joka toinen nikkaroi tänä kesänä

Yli 40 prosenttia suomalaisista ei omasta mielestään osaa nikkaroida – kuitenkin joka toinen suunnittelee rakentavansa kesän aikana

Tuore kyselytutkimus paljastaa, että yli puolet suomalaisista aikoo rakentaa tai remontoida tulevan kesän aikana. Eniten remontoidaan sisätiloja, ja myös puutarhan ja terassin rakentamiseen aiotaan panostaa. Suomalaiset remontoivat innokkaasti siitäkin huolimatta, että yli 40 prosenttia vastanneista kokee, ettei omaa hyviä kädentaitoja. Tulokset käyvät ilmi rakennustarvikekauppaketju Byggmaxin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa teettämästä kyselystä, johon vastasi yli 2 000 pohjoismaalaista.

Rakennustarvikekauppaketju Byggmaxin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa teettämän kyselytutkimuksen mukaan jopa 51 prosenttia suomalaisista aikoo rakentaa ja remontoida tulevan kesän aikana. Eniten remontoidaan sisätiloja (22%), toiseksi eniten panostetaan puutarhan laittamiseen (18%) ja kolmanneksi eniten rakennetaan terasseja (14%). Sisätilojen remontointi on kyselyn mukaan kesällä suosituinta myös Ruotsissa (25%) ja Norjassa (24%).

– Kesällä suomalaisilla on aikaa panostaa kodin sisätilojen, mökin ja pihapiirin kunnostukseen. Tämä näkyy myös Byggmaxin myymissä rakennustarvikkeissa. Kesällä myydään kaikista eniten puutavaraa esimerkiksi terassin rakentamista varten. Myös kipsilevyjä ja tiivistetarvikkeita myydään paljon suomalaisten kesäiseen rakennusinnostukseen, kommentoi Byggmaxin Suomen aluepäällikkö Rainer Sundkvist.

Remontointiin ja rakentamiseen suomalaisia motivoi eniten tarve kunnostaa ja korjata omaa kotia (29 %). Toiseksi eniten nikkarointiin ryhdytään siksi, että halutaan muuttaa tai laajentaa kotia (14 %). Samat syyt ajavat useimmiten myös ruotsalaiset ja norjalaiset remonttipuuhiin. Kolmanneksi eniten suomalaiset remontoivat nostaakseen asuntonsa arvoa (13 %).

Rakentaminen ja remontoiminen nähdään myös mukavana tapana viettää vapaa-aikaa: 13 prosentin mielestä käsillä tekemisestä tulee hyvä mieli ja 11 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että nikkarointi on rentouttavaa ja hauskaa.

Suomalaiset eivät usko omiin kädentaitoihinsa

Vaikka yli puolet suomalaisista aikoo rakentaa tai remontoida kesällä, kyselyn mukaan 41 prosenttia suomalaisista pitää itseään taitamattomana rakennustöissä. Vain kolme prosenttia vastasi olevansa omasta mielestään erittäin kätevä käsistään. Ruotsissa ja Norjassa usko omiin nikkarointitaitoihin oli kyselyn mukaan korkeampi. Ruotsissa vain 17 ja Norjassa 29 prosenttia piti itseään taitamattomana. Molemmissa maissa 8 prosenttia vastasi olevansa erittäin kätevä käsistään.

– Vaikka suomalaiset kokevat olevansa taitamattomia rakennus- ja remontointipuuhissa, on hienoa huomata, että siitä huolimatta joka toinen suunnittelee muutostöitä kesän aikana. Byggmax haluaa kannustaa suomalaisia rakentamaan tarjoamalla edullisia ja korkealaatuisia rakennustarvikkeita, sanoo Sundkvist.

Naiset nikkaroivat kotona – mutta eivät miesten mielestä

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, kuka remonttitarpeen yllättäessä ryhtyy kotona nikkaroimaan. Sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa saatiin samansuuntaiset tulokset: naiset kertovat pääsääntöisesti nikkaroivansa itse, mutta miehet eivät olleet samaa mieltä. Suomalaisista naisista 14 prosenttia kokee tarttuvansa pääsääntöisesti remonttitoimiin, mutta miehistä vain 2 prosenttia on sitä mieltä. Miehistä yli puolet vastaavat olevansa itse päävastuussa remontoinnista. Noin neljäsosa (23 %) suomalaisista käyttää pääasiassa ulkopuolista remonttiapua.

Lähde: Byggmaxin kyselytutkimus pohjoismaalaisten kesäajan rakennussuunnitelmista, rakentamisen motiiveista ja omista kädentaidoista tehtiin aikavälillä 28.4.−1.5.2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 062 iältään 18−64-vuotiasta henkilöä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Suomalaisia vastaajia kyselyssä oli yhteensä 511, joista naisia 253 ja miehiä 258. Internet-pohjaisen kyselyn toteutti tutkimusyhtiö YouGov.