Joitakin näkökohtia turvallisuudesta

Leikkikenttävälineiden turvallisuutta koskevat suositukset koskevat välineitä, joiden putoamiskorkeus on yli 60 senttiä. Leikkivälineiden alustana on käytettävä jotakin pehmeää materiaalia, esimerkiksi turvahiekkaa. Leikkivälineiden tulee materiaaleista, jotka eivät ole myrkyllisiä.

Sisäasiainministeriön kaavoitusohjeen mukaan tontilla, jossa on kaksi asuntoa tai enemmän, tulee olla leikkipaikka. Tonttikohtainen leikkialue on kooltaan 100 - 300 neliötä.

Leikkivälineiden määrä ja koko valitaan lasten ja muiden käyttäjien iän ja koon mukaan.

Leikkivälineitä sijoitettaessa niiden keskinäisessä sijoittelussa tulee huomioida turva-alueet, ne eivät saa mennä päällekkäin.