Jättiputken hävittämiskeinot löytyivät

Lohjan kaupungin alueella jatkettiin viime vuonna aloitettua jättiputkien hävitysprojektia. 

Lohjan ympäristöpäällikkö Risto Murto kertoo, että tiedossa olevista 67 jättiputkiesiintymästä on hävitetty 11, ja torjunta on meneillään 46 esiintymässä. 

- On tärkeätä, että esiintymä määritetään oikein. Yli 10 esiintymää todettiin tarkastuksessa vääräksi; jättiputki sekoitetaan joskus karhunputkeen. 

Risto Murto korostaa, että jättiputken kasvupaikoissa saattaa olla siemeniä, jotka voivat itää vuosien kuluttua. - Seurantaa pitääkin jatkaa useita vuosia. 

Koko jättiputkiongelman hallitseminen ja hävittämisen onnistuminen perustuvat lohjalaisten omaan aktiivisuuteen. 

- Lohjalaiset ovat todella halunneet päästä eroon haitallisesta vieraslajista ja lähes kaikki tiedossa olevat kasvupaikat ovat jo nyt torjunnan piirissä. Tilanne onkin Lohjalla hyvä. 

Hävityksessä kaupungin yhteistyökumppanina on Oy Transmeri Ab, joka lahjoitti hävittämisessä käytetyn glyfosaatin. Lohjan jättiputkiprojektista ja torjunnasta on tekeillä opinnäytetyö Turun yliopiston biologian laitokselle. 

Näin jättiputki häviää!

Jättiputken hävittämisestä saatiin käytännön tietoa sekä kasvin mekaanisesta että kemiallisesta torjunnasta.

Risto Murto opastaa, että jättiputkella on suhteellisen lähellä maanpintaa oleva juuristo, joten pieniin kasvustoihin ja pehmeään maahan suositellaan kasvin ylös kaivamista maasta.

Kovassa maaperässä ja laajoissa kasvustoissa tehokkain tapa on katkaista kasvustot ensin noin 20-30 cm korkeudelta ja sitten ruiskuttaa torjunta-ainetta jäljelle jääneisiin kasvin osiin, lehtiruoteihin ja kukintovarren sisään. Näin torjunta-ainetta kuluu mahdollisimman vähän ja se kohdistuu täsmällisesti vain jättiputkeen. 

Jos uusia versoja syntyy, toimenpide toistetaan. - On myös turha kerätä katkaistuja jättiputkia tai niiden juuria pois, vaan jättää ne paikoilleen maanpinnalle, jolloin ne kuivuvat ja kuolevat siihen. Vain kukinnot, joissa on jo siemeniä, pitää katkaista erikseen ja hävittää sekajätteen mukana pois. Näin estetään uusien siementaimien syntyminen.   

- Jättiputken hävittäminen on tärkeää, jotta jättiputken leviäminen luontoon saadaan estettyä. Jättiputki syrjäyttää voimakkaalla kasvullaan Suomen alkuperäisiä kasvilajeja, ja lisäksi se on ihmiselle paha allergiakasvi. Jättiputken kasvinesteessä olevat furanokumariinit aiheuttavat ihmiselle pahoja palovamman kaltaisia iho-oireita, joten kasvin kosketusta paljaalle iholle pitää ehdottomasti välttää. 

Transmerin ja Lohjan yhteistyö sujui

Oy Transmeri Ab lahjoitti kuluttajille markkinoimaansa glyfosaattia sisältävää Roundup-rikkakasvintorjunta-ainetta Lohjan ympäristöyksikölle jättiputkien hävittämiseen. Murto toteaakin, että yksi syy aktiiviseen torjuntaan on ollut se, että kaupungin kautta on saanut ilmaista neuvontaa ja torjunta-ainetta. 

Roundup-tuotteiden tuotepäällikkö Reija Niemi Transmeriltä kertoo, että Lohjalta saatuja kokemuksia ja tietoa jättiputkien tehokkaasta hävittämisestä käytetään myös Transmedin kuluttajaneuvonnassa, jotta jättiputkien hävittäminen olisi mahdollisimman tehokasta. 

- Roundupin nettisivulla on tietoa jättiputken hävittämisestä sekä muista vieraskasveista, Reija Niemi muistuttaa.