Isokokoisia havupuita

Isokokoisia ja vastaavasti laajan kasvutilan vaativia havupuita ovat jalokuuset (Abies), lehtikuuset (Larix), männyt (Pinus) ja kuuset (Picea) sekä douglaskuusi (Pseudotsuga). Kaikki nämä suvut sisältävät monia eri lajeja, lajikkeita ja muunnoksia, joita voi käyttää kotipihoissa.

Jalokuuset (Abies)

Jalokuusista käytetyimpiä ovat palsamipihta (A. balsamea), lännenpihta (A. lasiocarpa), siperianpihta (A. sibirica) ja japaninpihta (A. veitchii). Nämä kaikki lajit viihtyvät Suomessa hyvin Etelä-Suomessa, osittain Keski-Suomea myöten. 

Balsamipihta, Abies balsamea.

Siperianpihta, Abies sibirica.

Lehtikuuset (Larix)

Lehtikuusista tunnetuin laji on siperianlehtikuusi (L. sibirica). Se on hyvin kestävä koko Suomessa. Lehtikuusi erottuu muista havupuista siinä, että se varistaa neulasensa talveksi.

Kuuset (Picea)

Tavallinen kuusi, Picea abies, keväiset nuoret kerkät.

Picea-suku on hyvin laaja ja siitä löytyy paljon meillä menestyviä erikoismuotoja. Tavallisesta metsäkuusesta (P. abies) on löydetty varsin paljon suomalaisia muunnoksia, joista osalla on merkitystä koristepuuna. Tunnetuimpia muunnoksia ovat kultakuusi (P. abies ´Aurea´), purppurakuusi (P. abies ´Cruenta´), pesäkuusi (P. abies ´Nidiformis´) ja surukuusi (P. abies ´Pendula´).

Muita Picea-suvun lajeja ovat mm. engelmanninkuusi (P. engelmannii), valkokuusi (P. glauca), mustakuusi (P. mariana), serbiankuusi (P. omorica) ja okakuusi (P. pungens).

Serbiankuusi, Picea omorica.

Hopeakuusi, Picea pungens ´Glauca´.

Männyt (Pinus)

Myös männyn suku (Pinus) on hyvin laaja, ja siitä löytyy tavallisen kotimaisen männyn (Pinus sylvestris) lisäksi monia meillä Suomessa menestyviä lajeja ja lajikkeita.

Tavallinen mänty, Pinus sylvestris.

Tunnetuimpia ovat sembramänty (P. cembra), kontortamänty (P. contorta), vuorimänty (P. mugo) ja makedonianmänty (P. peuce).

Sembramänty, Pinus cembra.

Douglaskuusi (Pseudotsuga)

Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii) on nopeakasvuinen, iskokoiseksi varttuva puu, meilläkin jopa 30 metrinen. Douglaskuusi on kaunis yksittäispuuna, mutta vaatii runsaasti kasvutilaa. Se kasvaa parhaiten syvämultaisesssa, runsasravinteisessa, tuorepohjaisessa maaperässä, mutta menestyy myös savimaassa.

Kuvat Ella Räty. Monet kasveista kuvattu Marketanpuistossa Espoossa.