Hyvin rakennettu piha nostaa kiinteistön arvoa

Kiviteollisuusliitto Ry:n, Rakennustuoteteollisuus Ry:n ja Viheraluerakentajat Ry:n piharakentamisen kehittämistutkimuksessa kysyttiin väittämien avulla, mitä mieltä suomalaiset ovat pihaan liittyvistä asioista.

  • 98 % vastaajista oli yhtä mieltä väittämän kanssa, että hyvin rakennettu piha lisää kiinteistön arvoa
  • 98 % oli samaa mieltä väittämän kanssa, että hyvin rakennettu piha lisää asumisviihtyvyyttä
  • 95 % oli samaa mieltä, että luonnonkiveys lisää kiinteistön arvoa
  • 88 % oli samaa mieltä, että betonikiveys lisää kiinteistön arvoa
  • 88 % oli samaa mieltä, että hyvä pihasuunnitelma takaa onnistuneen lopputuloksen

Tutkimus toteutettiin puhelinkyselynä touko-kesäkuussa 2008. Kohderyhmän muodostivat kahden vuoden sisällä pientalon rakentaneet, kahden vuoden sisällä rakentavat tai jo rakentamassa olevat henkilöt, sekä ·henkilöt, jotka todennäköisesti remontoivat kahden vuoden sisällä. Tutkimus perustuu 400 henkilön antamiin vastauksiin.