Hyvä siemen varmistaa hyvän lopputuloksen

Asuinympäristön vihreyttäminen on korostunut viime vuosina ja samalla nurmikoiden laadun vaatimustaso on noussut. Nurmikon käyttötarkoitus on tullut yhä merkittävämmäksi siemenvalintaan vaikuttavaksi tekijäksi.

Siemenkauppiasyhdistyksen nurmikkokasvien käyttöluokitus

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seoksen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Kaupassa olevissa siemenpusseissa on merkintä käyttöluokasta. Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu MTT:n virallisten lajikekokeiden viherpeittävyyden suhdelukuun, joka kuvaa

  • talvenkestävyyttä
  • uusiutumiskykyä
  • tiheyttä

Seokset jaetaan kolmeen käyttöluokkaan talven- ja kulutuskestävyyden sekä leikkuukeston mukaan:

Extra luokka

  • Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi leikkausta ja kulutusta

Käyttöluokka I

  • Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulutusta.

Käyttöluokka II

  • Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa kulutuskestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.