Hankinnat puutarhaan edelleen korkealla tasolla

Viime vuonna hankintoja puutarhaan ja parvekkeelle teki 1,8 miljoonaan kotitaloutta. Puutarhakaupan vuosikymmenen kestänyt jatkuva kasvu taittui hivenen edellisestä vuodesta. Hankintojen määrä oli 594 miljoonaa euroa, mikä oli vain yhden prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Kylmä kevät ja kotipuutarhurit uuvuttanut kesähelle selittävät kysynnän pienoisen taittumisen, sillä kysynnän lasku kohdistui taimiin ja kesäkukkiin. Kokemuksen mukaan kevään säillä on suuri vaikutus tärkeimmän myyntisesongin eli kevään kasvihankintoihin.

Keskimäärin puutarhahankintoja tehneet kotitaloudet käyttivät vuodessa rahaa ostoksiin noin 330 euroa. Pihanomistajatalouksien hankinnat nousivat lähes 390 euroon.  Kevään ja kesän säät eivät haitanneet multa-, lannoite- ja pihagrillikauppaa, jotka kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta.

Harrastuksessa kasvua, mutta parvekkeilla puutteita

Puutarhan ja pihan hoidon harrastus on kasvanut selvästi kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 1998 hankinnat ovat kaksinkertaistuneet 288 miljoonasta eurosta. Huiminta on ollut palstaviljelijöiden panostaminen harrastukseensa. Heidän käyttämänsä rahamäärä on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Parvekkeille hankintoja tekee 62 prosenttia parvekkeen omistavista ja näiden talouksien keskimääräinen ostosmäärä on lähes 120 euroa vuodessa. Valitettavaa on, että kolmannes parvekkeen omistajista ei tee lainkaan hankintoja. Pääasiallisina syinä tähän ovat kiinnostuksen ja ajan puute sekä poissaolo mökillä tai matkoilla.

Odotettavissa uutta kasvua

Viime vuoden pieni notkahdus puutarhakaupassa ei pelota alan yrittäjiä. Kaupan supistuminen johtui ensisijaisesti kylmästä keväästä. Taloudellinen taantuma ei tälläkään kertaa vaikuttanut ihmisten hankintoihin puutarhaansa ja parvekkeille.

Puutarha-alan ammattilaiset odottavat tulevalta sesongilta myönteistä kehitystä. Ihmiset ovat yhä yleisemmin tiedostaneet harrastavansa puutarhaansa ja heidän halunsa kohentaa lähiympäristöään on selvästi kasvanut.