Joko sinulla on oma sadepuutarha?

Sadepuutarhaksi (rain garden) kutsutaan kasvillisuuden peittämää, rakennettua viivytyspainannetta, jonka tarkoituksena on hidastaa sadeveden kulkeutumista pintavirtaamana. Sadepuutarhassa osa vedestä voidaan imeyttää ja suodattaa maakerrosten läpi. Pienessä määrin tapahtuu myös haihduntaa. Kaikki tämä tähtää maaperän vesitalouden parantamiseen ja laajemmassa mittakaavassa myös tulvahuippujen hallintaan. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne luo painetta uudenlaiseen rakentamiseen

Rakentaminen lisää kovien ja tiiviiden pintojen määrää. Katoilta ja pihan muilta tiiviiltä pinnoilta keräytyvä vesi ei pääse luontaisesti imeytymään maaperään. Tiivistyvä kaupunkirakenne luo yhä suurempia paineita vesien hallinnan kehittämiseen. Hulevesiohjeissa lähdetäänkin siitä, että hulevedet on hoidettava siellä, missä vedet syntyvät. Periaatteena on se, että jokaisen on käsiteltävä oman tonttinsa vedet johtamatta vesiä perinteiseen tapaan hulevesiviemäriin. Tarvitaan uusi tapa rakentaa ja sen myötä ratkaisuja hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen. 

Hajautetussa hallinnassa on voimaa

Jos jokainen kiinteistö viivyttäisi vettä litran, niin tuhat taloutta viivyttäisi jo kuution verran. Kuutio vettä on varsin pieni määrä, mutta kellarissa tai olohuoneessa tämäkin vesimäärä on jo varsin huomattava. Sitä ei toivo tapahtuvan itselleen. Todellisuudessa jokaisella tontilla viivytettävän veden määrä voisi olla kymmeniä ja satoja kertoja suurempi. Sadepuutarhalla voi helposti viivyttää satoja tai tuhansia litroja pienilläkin alueilla. Muutamaan tuhanteen litraan pääsee varsin helposti omakotipihaolosuhteissa. Kun jokainen kiinteistön omistaja tekee osansa niin tällä on suuri merkitys hulevesiviemäreiden kapasiteetin riittävyyteen ja tulvahuippujen hallintaan. Loppujen lopuksi jokaisella viivytetyllä litralla on merkitystä, kun mietitään valuma-alueiden alavimmilla paikoilla asuvia. Valuma-alueiden alajuoksulla ja alavilla paikoilla asuvat ihmiset ovat aseettomia, jos ympäröiviltä alueilta virtaa vettä hallitsemattomia määriä. Siksi hajautettu, jokaisen kiinteistön omistajan vastuulla oleva hulevesien hallinta on tärkeää. 

Monimuotoisuus tuo hyvinvointia

Hyvä kannuste sadepuutarhan perustamiseen on monimuotoisemman ympäristön luominen. Nurmikon sijaan monilajinen kerroksellinen kasvillisuus luo viihtyisyyttä ja antaa elämisen edellytyksiä myös eläinmaailman edustajille. Monimuotoinen, vihreä ympäristö luo hyvinvointia myös ihmisille. Tästä on julkaistu useita tutkimuksia ja aihetta tutkitaan koko ajan lisää.

Imeytyvä vesi luo vehreyttä sadepuutarhan ympärille. Sadepuutarha vähentää myös kastelun tarvetta ympärillään. Maaperään imeytyvä vesi tarjoaa etenkin syväjuurisille kasveille vettä. Jos kasteluun tarvitsee ryhtyä niin sen voi tehdä myös hulevedellä. Kastelua varten kattovesiä voi varastoida vaikkapa kasteluvesikaivoihin, jolloin tulee viivyttäneeksi hulevesiä ja samalla vähenee vesijohtoveden käyttö ja pienenee vesilaskukin. 

Sadepuutarhan sijoittaminen

Sadepuutarha tulisi sijoittaa vähintään viiden metrin päähän rakennuksista. Maaperän laadusta ja kerroksellisuudesta sekä veden kulkeutumisesta maaperässä on syytä olla perillä, ettei tule aiheuttaneeksi ongelmia esimerkiksi rakennusten perustuksille tai maamassojen vakaudelle. Rinnepaikoilla vettynyt, sitomaton maa voi saada aikaan ikäviä yllätyksiä. Jos maaperä on heikosti läpäisevää, niin veden imeytyminen jää vähäisemmäksi. Sadepuutarhalla saa kuitenkin heikosti läpäisevilläkin alueilla viivytettyä vesiä ja luotua kosteikkomaisen kasvillisuuden. Paikoin voi olla tarpeen kerätä sadepuutarhan maakerrosten läpi suodattunut, viivytetty vesi salaojiin ja ohjata imeytymään otollisempiin paikkoihin. Läpäisevän maaperän alueella sadepuutarha on hetkellisesti hyvinkin kostea, kunnes vesi painuu maaperään ja rakenne kuivuu. Näillä alueilla kasvillisuuden pitää kestää sekä kosteita että hyvinkin kuivia, vaihtelevia olosuhteita. 

Hulevesillä näkyvää vettä puutarhaan

Näkyvä vesi virkistää, palauttaa ja rentouttaa. Vesi ja sen ääni kuuluvat puutarhaan. Itse sijoittaisin sadepuutarhan kattovesiä hyödyntävän vesiaiheen yhteyteen. Kattovedet johdettaisiin esipuhdistuksen jälkeen allaskumilla rakennettuun vesiaiheeseen. Sadepuutarha toimisi vesiaiheen reunassa hallitun ylivuodon kohdalla käsitellen ja viivyttäen altaasta sadesäällä yli virtaavia vesiä. Näin saisi järjestettyä vesiaiheeseen ajoittain vaihtuvan veden ja ylivuotokin olisi hallinnassa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lisätietoa:

National Geographic, video, Why care about water?

Hulevesien imeyttäminen sadepuutarhan avulla (PDF). Kauri Kallio, 2014. Yrkeshogskolan Novia.

Kalajärveläinen - Huolehdi vesistäsi (PDF).

Hulevesiopas (PDF). Suomen Kuntaliitto, 2012.

Käyttäjän Jaani Turunen kuva

Jaani Turunen on maisemasuunnittelija. Työkokemusta on viherrakentamisen, ylläpidon, suunnittelun, tuoteneuvonnan, myynnin sekä markkinoinnin tehtävistä. Vapaa-ajalla Jaani rakentaa puutarhaa mökkitontillaan. Jaani työskentelee Ruduksella Formento maisematuotteiden myynnissä.